Ośrodek Jeździecki „Pomerania” prowadzi zajęcia z jazdy konnej w czterech sekcjach jeździeckich zwane dalej „sekcjami” i zajęcia poza nimi zwane dalej „zajęciami rekreacyjnymi”.

Zajęcia rekreacyjne:

 • Treningi dla dzieci (od lat 4 ), „oprowadzanki” - pierwsza przygoda z końmi zawsze jest dla dziecka wielkim przeżyciem. Instruktor prowadzi konia w stępie, a mały jeździec przyzwyczaja się do jego ruchu i wykonuje ćwiczenia zalecane przez Instruktora. Na początek dla najmłodszych proponujemy 20 min. zabawy w siodle.
 • Treningi na lonży ( od lat 6 ) - jazda na lonży stanowi pierwszy etap nauki jazdy konnej. Lonża to długa linka, na której Instruktor prowadzi konia. Koń porusza się po okręgu w stępie i kłusie, a jeździec wykonuje ćwiczenia poprawiające koordynacje i równowagę na koniu. Treningi trwają 30 min.
 • Treningi na maneżu dla młodzieży i dorosłych – maneżem nazywamy ogrodzony plac do ćwiczeń jazdy konnej. Jazda na maneżu jest dla osób, które opanowały już umiejętność samodzielnego prowadzenia konia w stępie i kłusie. Zajęcia te kierowane są do grupy osób, których podstawowym źródłem motywacji do nauki jazdy konnej jest radość z kontaktu z końmi, a celem jest nauczyć się jeździć konno tak, aby bezproblemowo porozumieć się z koniem oraz czuć się na jego grzbiecie pewnie i komfortowo. Prowadzimy zajęcia grupowe - treningi trwają 60 min, w grupach do 6 osób. Jeźdźców do grup treningowych dobieramy pod względem : umiejętności i wieku.
 • Treningi indywidualne ujeżdżeniowe
 • Treningi indywidualne skokowe
 • Tereny - Jeźdźcy, którzy opanowali już pewien poziom jazdy konnej mogą wyruszyć na przejażdżkę jednym ze szlaków leśnych, oczywiście pod opieką Instruktora. Stajnia przylega bowiem do malowniczych terenów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, w którym wyznaczonych jest kilka szlaków, przeznaczonych specjalnie dla koni.
Aby zapisać się na zajęcia rekreacyjne trzeba :
 • Zapoznać się z REGULAMINEM ZAJĘĆ REKREACYJNYCH oraz ich rodzajem.
 • Zadzwonić lub wysłać sms pod numer 508 158 928

Sekcje jeździeckie:

Zajęcia w O.J. „Pomerania” prowadzone są w czterech sekcjach: Sekcji Jeżdżę Konno (SJK), Sekcji Szkolenia Podstawowego (SSP), Sekcji Brązowa Odznaka (SBO) i Sekcji Sportu Konnego (SSK).
Szkoła działa w systemie semestralnym. Nabór do sekcji prowadzony jest na początku września. Jest możliwość zapisu w trakcie semestru, jeśli są wolne miejsca.

SEKCJA JEŻDŻĘ KONNO (SJK)

Prowadzi zajęcia dla początkujących jeźdźców, którzy ukończyli etap nauki na lonży. Poruszają się samodzielnie stępem i kłusem. 

Jeźdźcy przygotowywani są do zdobycia odznaki PZJ "Jeżdżę konno". Pod koniec semestru egzamin umożliwiający awans do kolejnej sekcji.

Informacje:
 1. Semestr zimowy trwa: 11.09.2023 - 26.01.2024, semestr letni: 12.02.2023 - 21.06.2024,

Dni wolne od zajęć to: 01.11.23 r., przerwa świąteczna od 25.12.23 r. do 01.01.24 r., 01.04.24 r., 01.05.24 r. – 03.05.24 r., 30.05.24 r.

 1. Regulamin: szczegółowe zasady działania SJK są opisane w Regulaminie Zajęć Sekcji, dostępnym na stronie internetowej oraz powieszonym w O.J. ”Pomerania”
 2. Opłaty:  100 zł / 1 godz.

Semestr zimowy: zajęcia SJK ( pn / śr ) 36 godz. w semstrze x 100 zł = 3600 zł, zajęcia SJK ( wt / czw )  38 godz. x 100 zł = 3800 zł

Semestr letni  zajęcia SJK ( pn / śr ) 36  godz x w semestrze x 100 zł =  3600 zł, zajęcia SJK ( wt / czw ) 36 godz x 100 zł = 3600 zł

 1. Grupy: 2 osobowe
 2. Czas trwania: 60 min 
 3. Treningi: 2 razy w tygodniu  Opuszczanie treningów nie powoduję zwrotu pieniędzy za nie. Jest możliwość odrobienia treningów w ciągu 4 tygodni od nieobecności.
 4. Konie: uczniowie trenują na różnych koniach
 5. Szkoleniowiec: grupę prowadzi jeden szkoleniowiec posiadający odpowiednie uprawnienia
 6. W programie szkolenia: przewidziane są dodatkowo 2 godziny  zajęć z opieki stajennej w każdym semestrze.
 7. Wymagania wobec kandydatów: opanowanie podstawowych umiejętności poruszania się w stępie i kłusie. O przyjęciu do grupy decyduje Instruktor Szkolenia Podstawowego PZJ.
 8. Raty: każdy semestr może być opłacony w kilku ratach. Obowiązują następujące terminy wpłat za zajęcia: semestr zimowy: I rata do 15.09., II rata do 15.10., III rata do 15.11. i IV rata do 15.12.23 r.; semestr letni: I rata do 15.02., II rata do 15.03., III rata do 15.04., IV rata do 15.05.24 r

Zakres szkolenia  w SJK:

 • prawidłowe podejście do konia;
 • odczytanie i interpretacja reakcji konia;
 • prowadzenie w ręku, wiązanie siodłanie i kiełznanie;
 • podstawowe dopasowanie rzędu;
 • prowadzenie konia w stępie i kłusie we wszystkich rodzajach dosiadu;
 • nauka galopu na lonży

 

SEKCJA SZKOLENIA PODSTAWOWEGO (SSP)

Prowadzi zajęcia dla jeźdźców chcących doskonalić swoje umiejętności jeździeckie, posiadających Odznakę Jeżdżę konno. 

Informacje podstawowe:

 1. Semestr zimowy trwa: 11.09.2023 - 26.01.2024, semestr letni: 12.02.2023 - 21.06.2024,

Dni wolne od zajęć to: 01.11.23 r., przerwa świąteczna od 25.12.23 r. do 01.01.24 r., 01.04.24 r., 01.05.24 r. – 03.05.24 r., 30.05.24 r.

 1. Regulamin: szczegółowe zasady działania SSP są opisane w Regulaminie Zajęć Sekcji, dostępnym na stronie internetowej oraz powieszonym w O.J.”Pomerania”
 2. Opłaty: 90 zł / 1 godz.

SSP semestr zimowy zajęcia ( pn/śr ) 36 godz. x w semsestrze x 90 zł = 3240 zł, zajęcia ( wt/czw ) 38 godz. x w semestrze x 90 zł = 3420 zł

SSP semestr letni zajęcia ( pn/śr ) 36 godz. x 90 zł = 3240 zł. Zajęcia ( wt/czw ) 36 godz. x 90 zł = 3240 zł

 1. Grupy: 3 osobowe
 2. Czas trwania: 60 min
 3. Treningi : 2  razy w tygodniu w zależności od grupy w dni robocze: poniedziałek – piątek. Opuszczanie treningów nie powoduję zwrotu pieniędzy za nie. Jest możliwość odrobienia treningów w ciągu 4 tygodni od nieobecności
 4. Konie: uczniowie trenują na różnych koniach
 5. Szkoleniowiec: grupę prowadzi jeden szkoleniowiec
 6. Zawody: w programie szkolenia przewidziany jest 1 start w semestrze każdego  ucznia w zawodach towarzyskich.
 7. Wymagania wobec kandydatów: opanowanie podstawowych umiejętności poruszania się w stępie i kłusie, samodzielne przygotowanie klonia przed i po treningu. O przyjęciu do grupy decyduje Instruktor Szkolenia Podstawowego PZJ.
 8. Raty: każdy semestr może być opłacony w kilku ratach. Obowiązują następujące terminy wpłat za zajęcia: semestr zimowy: I rata do 15.09., II rata do 15.10., III rata do 15.11. i IV rata do 15.12.23 r.; semestr letni: I rata do 15.02., II rata do 15.03., III rata do 15.04.,

IV rata do 15.05.24 r.

 

Zakres szkolenia  w SSP:

 • doskonalenie prowadzenia konia w stępie, kłusie i galopie;
 • podstawy jazdy terenowej;
 • wykonywanie podstawowych figur ujeżdżeniowych;
 • nauka poruszania się na ujeżdżalni.

 

SEKCJA BRĄZOWA ODZNAKA (SBO)

Prowadzi zajęcia dla jeźdźców, chcących przygotowywać się do egzaminu na Brązową Odznakę Jeździecką, którzy poruszają się w trzech chodach. 

Informacje podstawowe:

 1. Semestr zimowy trwa: 11.09.2023 - 26.01.2024, semestr letni: 12.02.2023 - 21.06.2024.

Dni wolne od zajęć to: 01.11.23 r., przerwa świąteczna od 25.12.23 r. do 01.01.24 r., 01.04.24 r., 01.05.24 r. – 03.05.24 r., 30.05.24 r.

 1. Regulamin: Szczegółowe zasady działania sekcji są opisane w Regulaminie Zajęć Sekcji, dostępnym na stronie internetowej oraz powieszonym w O.J.”Pomerania”.
 2. Opłaty: 100 zł / 1 godz

SBO semestr zimowy zajęcia ( pn/śr ) 36 godz.  w semstrze x 100 zł = 3600 zł, zajęcia ( wt/czw ) 38 godz.  w semestrze x 100 zł = 3800 zł

SBO semestr letni zajęcia ( pn/śr ) 36 godz. w semestrze x 100 zł = 3600 zł, zajęcia ( wt/czw ) 36 godz. w semestrze x 100 zł = 3600 zł

 1. Grupy: 3 lub 4 osobowe
 2. Czas trwania: 60 min
 3. Treningi : 2  razy w tygodniu w zależności od grupy w dni robocze: poniedziałek – piątek. Opuszczanie treningów nie powoduję zwrotu pieniędzy za nie. Jest możliwość odrobienia treningów w ciągu 4 tygodni od nieobecności.,
 4. Konie: uczniowie trenują na różnych koniach,
 5. Szkoleniowiec: za grupę odpowiedzialny jest instruktor prowadzący, który prowadzi zajęcia przez cały semestr,
 6. Zawody: w programie szkolenia przewidziany jest min: 1 start w semestrze w zawodach towarzyskich każdego z uczniów, 
 7. Wymagania wobec kandydatów: opanowanie umiejętności z zakresu SSP, chęć przystępowania do egzaminu na brązową odznakę jeździecką. O przyjęciu do grupy decyduje Instruktor Szkolenia Podstawowego PZJ.
 8. Raty: każdy semestr może być opłacony w kilku ratach. Obowiązują następujące terminy wpłat za zajęcia: semestr zimowy: I rata do 15.09., II rata do 15.10., III rata do 15.11. i IV rata do 15.12.23 r.; semestr letni: I rata do 15.02., II rata do 15.03., III rata do 15.04.. IV rata do 15.05.24 r.

Zakres szkolenia  w SBO:

 • doskonalenie prowadzenia konia w stępie kłusie i galopie;
 • doskonalenie jazdy w kłusie ćwiczebnym;
 • doskonalenie dosiadu odciążającego oraz półsiadu;
 • rozwijanie umiejętności stosowania półparad, 
 • wyjazdy w teren;
 • nauka skoków;
 • pokonywanie przeszkód na parkurze.

 

 

SEKCJA SPORTU KONNEGO (SSK)

Prowadzi szkolenie jeźdźców posiadających Brązową Odznakę Jeździecką, 

którzy chcą startować w zawodach regionalnych w ujeżdżeniu i skokach. 

Celem szkolenia jest przygotowanie do startów.

Informacje podstawowe:

 1. Semestr zimowy trwa: 11.09.2023 - 26.01.2024, semestr letni: 12.02.2023 - 21.06.2024,

Dni wolne od zajęć to: 01.11.23 r., przerwa świąteczna od 25.12.23 r. do 01.01.24 r., 01.04.24 r., 01.05.24 r. – 03.05.24 r., 30.05.24 r.

 1. Regulamin: Szczegółowe zasady działania SSK są opisane w Regulaminie Zajęć Sekcji i zajęć rekreacyjnych. Dostępnym na stornie internetowej www.stajniapomerania.pl 
 2. Opłaty: 120 zł / 1 godz

SSK semestr zimowy zajęcia ( pn/śr ) 36 godz.   w semstrze x 120 zł = 4320 zł, zajęcia ( wt/czw ) 38 godz.  w semestrze x 120 zł = 4560 

SSK semestr letni zajęcia ( pn/śr ) 36 godz. w semestrze x 120 zł = 4320 zł, zajęcia ( wt/czw ) 36 godz. w semestrze x 120 zł = 4320 zł

 1. Grupy:  4 osobowe
 2. Czas trwania: 60 min
 3. Treningi: 2 razy w tygodniu w zależności od grupy poniedziałek- piątek. Opuszczanie treningów nie powoduję zwrotu pieniędzy za nie. 
 4. Konie: zawodnicy trenują na różnych koniach
 5. Szkoleniowiec: SSK prowadzi najbardziej doświadczony instruktor O.J.”Pomerania”
 6. Zawody: w programie szkolenia przewidziane są starty w zawodach regionalnych.

Uwaga! Koszty związane ze startem są kosztami dodatkowymi i nie wchodzą w skład opłaty semestralnej. 

 1. Wymagania wobec kandydatów: BOJ, umiejętności pozwalające na samodzielną pracę z koniem, chęci oraz umiejętności pozwalające na czynny udział w zawodach jeździeckich na poziomie regionalnym we wszystkich konkurencjach, zaangażowanie i determinacja.
 2. Raty: każdy semestr może być opłacony w kilku ratach. Obowiązują następujące terminy wpłat za zajęcia: semestr zimowy: I rata do 15.09., II rata do 15.10., III rata do 15.11. i IV rata do 15.12.23 r.; semestr letni: I rata do 15.02., II rata do 15.03., III rata do 15.04., IV rata do 15.05.24 r. 

Aby zapisać się do sekcji jeździeckiej trzeba:

 • Zapoznać się z REGULAMINEM SEKCJI JEŹDZIECKICH oraz ich rodzajem
 • Zadzwonić lub wysłać sms pod numer 506 070 197

CENNIK ZAJĘĆ REKREACYJNYCH od 01.09.2023

Jazdy rekreacyjne pojedyńcze :

Oprowadzanka 20 min ( stęp + ćwiczenia )
50 zł

Lonża 30 min
70 zł

Jazda na maneżu grupowa 60 min
100 zł

Jazda indywidualna ujeżdżeniowa
140 zł

Jazda indywidualna skokowa
180 zł

Teren 60 min
100 zł

Karnety ( 5 jazd ):

Oprowadzanka
230 zł

Lonża 30 min
330 zł

Jazda na maneżu
480 zł

Karnety ( 10 jazd ):

Oprowadzanka
400 zł

Lonża 30 min
600 zł

Jazda na maneżu
900 zł


CENNIK SEKCJI semestr zimowy 

SEKCJA JEŻDŻĘ KONNO (SJK)

SJK – zajęcia ( pn / śr )

Semestr zimowy

36 x w semstrze x 100 zł = 3600 zł

SJK – zajęcia ( wt / czw )

Semestr zimowy
38 x w semestrze x 100 zł = 3800 zł

SEKCJA SZKOLENIA PODSTAWOWEGO (SSP)

SSP – zajęcia ( pn / śr )
36 x w semestrze x 90 zł = 3240 zł

SSP – zajęcia ( wt / czw )
38 x w semestrze x 90 zł = 3420 zł

SEKCJA BRĄZOWA ODZNAKA (SBO)

SBO – zajęcia ( pn / śr )
36 x w semestrze x 100 zł = 3600 zł

SBO – zajęcia ( wt / czw )
38 x w semestrze x 100 zł = 3800 zł

SEKCJA SPORTU KONNEGO (SSK)

SSK – zajęcia ( pn / śr )
36 x w semestrze x 120 zł = 4320 zł

SSK – zajęcia ( wt / czw )
38 x w semestrze x 120 zł = 4560 zł

 

Uwaga!

 1. Zajęcia Sekcji semestr zimowy rozpoczynają się 11.09.23 r., a kończą 26.01.24 r.
 2. Dni wolne od zajęć to 01.11.23 r., przerwa świąteczna od 25.12.23 r. do 01.01.24 r.
 3. Każdy semestr może być opłacony w kilku ratach. Obowiązują następujące terminy wpłat za zajęcia: semestr zimowy: I rata do 15.09., II rata do 15.10., III rata do 15.11., IV rata do 15.12.23 r.

DO POBRANIA

REGULAMIN SEKCJI I ZAJĘĆ REKREACYJNYCH