Ośrodek Jeździecki „Pomerania” prowadzi zajęcia z jazdy konnej w czterech sekcjach jeździeckich zwane dalej „sekcjami” i zajęcia poza nimi zwane dalej „zajęciami rekreacyjnymi”.

Zajęcia rekreacyjne:

 • Treningi dla dzieci (od lat 4 ), „oprowadzanki” - pierwsza przygoda z końmi zawsze jest dla dziecka wielkim przeżyciem. Instruktor prowadzi konia w stępie, a mały jeździec przyzwyczaja się do jego ruchu i wykonuje ćwiczenia zalecane przez Instruktora. Na początek dla najmłodszych proponujemy 20 min. zabawy w siodle.
 • Treningi na lonży ( od lat 6 ) - jazda na lonży stanowi pierwszy etap nauki jazdy konnej. Lonża to długa linka, na której Instruktor prowadzi konia. Koń porusza się po okręgu w stępie i kłusie, a jeździec wykonuje ćwiczenia poprawiające koordynacje i równowagę na koniu. Treningi trwają 30 min.
 • Treningi na maneżu dla młodzieży i dorosłych – maneżem nazywamy ogrodzony plac do ćwiczeń jazdy konnej. Jazda na maneżu jest dla osób, które opanowały już umiejętność samodzielnego prowadzenia konia w stępie i kłusie. Zajęcia te kierowane są do grupy osób, których podstawowym źródłem motywacji do nauki jazdy konnej jest radość z kontaktu z końmi, a celem jest nauczyć się jeździć konno tak, aby bezproblemowo porozumieć się z koniem oraz czuć się na jego grzbiecie pewnie i komfortowo. Prowadzimy zajęcia grupowe - treningi trwają 60 min, w grupach do 6 osób. Jeźdźców do grup treningowych dobieramy pod względem : umiejętności i wieku.
 • Treningi indywidualne ujeżdżeniowe
 • Treningi indywidualne skokowe
 • Tereny - Jeźdźcy, którzy opanowali już pewien poziom jazdy konnej mogą wyruszyć na przejażdżkę jednym ze szlaków leśnych, oczywiście pod opieką Instruktora. Stajnia przylega bowiem do malowniczych terenów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, w którym wyznaczonych jest kilka szlaków, przeznaczonych specjalnie dla koni.
Aby zapisać się na zajęcia rekreacyjne trzeba :
 • Zapoznać się z REGULAMINEM ZAJĘĆ REKREACYJNYCH oraz ich rodzajem.
 • Zadzwonić lub wysłać sms pod numer 508 158 928

Sekcje jeździeckie:

Zajęcia w O.J. „Pomerania” prowadzone są w czterech sekcjach: Sekcji Jeżdżę Konno (SJK), Sekcji Szkolenia Podstawowego (SSP), Sekcji Brązowa Odznaka (SBO) i Sekcji Sportu Konnego (SSK).
Szkoła działa w systemie semestralnym. Nabór do sekcji prowadzony jest na początku września. Jest możliwość zapisu w trakcie semestru, jeśli są wolne miejsca.

SEKCJA JEŻDŻĘ KONNO (SJK)

prowadzi zajęcia dla początkujących jeźdźców, którzy ukończyli etap nauki na lonży. Poruszają się samodzielnie stępem i kłusem. Treningi prowadzone są w grupach 2 osobowych, jeden trener prowadzący przez cały semestr, różne konie. W trakcie semestru odbędą się jeden raz wewnętrzne zawody jeździeckie, na których jeźdźcy będą mogli zaprezentować nabyte umiejętności rodzicom. Jeźdźcy przygotowywani są do zdobycia odznaki PZJ "Jeżdżę konno". Pod koniec semestru egzamin umożliwiający awans do kolejnej sekcji.

Informacje:
 1. Semestr zimowy trwa: 12.09.2022 - 15.01.2023, semestr letni: 30.01.2023 - 25.06.2023.
  Dni wolne od zajęć to: 01.11.22 r., przerwa świąteczna od 24.12.22 r. do 01.01.23 r., 10.04.23 r., 01.05.23 r. – 04.05/23 r., 08.06.23 r.
 2. Regulamin: szczegółowe zasady działania SJK są opisane w Regulaminie Zajęć Sekcji, dostępnym na stronie internetowej oraz powieszonym w O.J. ”Pomerania”
 3. Opłaty: wg. cennika (patrz po prawej na stronie)
 4. Grupy: 2 osobowe
 5. Czas trwania: 80 min ( 20 min czyszczenie i siodłanie, 60 min jazda konna )
 6. Treningi: 2 razy w tygodniu  Opuszczanie treningów nie powoduję zwrotu pieniędzy za nie. Jest możliwość odrobienia treningów w ciągu 4 tygodni od nieobecności.
 7. Konie: uczniowie trenują na różnych koniach
 8. Szkoleniowiec: grupę prowadzi jeden szkoleniowiec posiadający odpowiednie uprawnienia
 9. Zawody: w programie szkolenia przewidziany jest: 1 start w semestrze każdego ucznia na zawodach oraz 1 darmowy teren
 10. Wymagania wobec kandydatów: opanowanie podstawowych umiejętności poruszania się w stępie i kłusie. O przyjęciu do grupy decyduje Instruktor Szkolenia Podstawowego PZJ.
Zakres szkolenia w SJK:
 • prawidłowe podejście do konia;
 • odczytanie i interpretacja reakcji konia;
 • prowadzenie w ręku, wiązanie siodłanie i kiełznanie;
 • podstawowe dopasowanie rzędu;
 • prowadzenie konia w stępie i kłusie we wszystkich rodzajach dosiadu;
 • nauka galopu na lonży.

SEKCJA SZKOLENIA PODSTAWOWEGO (SSP)

prowadzi zajęcia dla jeźdźców chcących doskonalić swoje umiejętności jeździeckie, posiadających Odznakę Jeżdżę konno. Treningi prowadzone są w grupach 4 osobowych, jeden trener prowadzący przez cały semestr, różne konie.

Informacje podstawowe:
 1. Semestr zimowy trwa: 12.09.2022 - 15.01.2023, semestr letni: 30.01.2023 - 25.06.2023,
  Dni wolne od zajęć to: 01.11.22 r., przerwa świąteczna od 24.12.22 r. do 01.01.23 r., 10.04.23 r., 01.05.23 r. – 04.05/23 r., 08.06.23 r.
 2. Regulamin: szczegółowe zasady działania SSP są opisane w Regulaminie Zajęć Sekcji, dostępnym na stronie internetowej oraz powieszonym w O.J.”Pomerania”
 3. Opłaty: wg. cennika (patrz po prawej na stronie)
 4. Grupy: 4 osobowe
 5. Czas trwania: 60 min
 6. Treningi: 2 razy w tygodniu w zależności od grupy w dni robocze: poniedziałek – piątek. Opuszczanie treningów nie powoduję zwrotu pieniędzy za nie. Jest możliwość odrobienia treningów w ciągu 4 tygodni od nieobecności
 7. Konie: uczniowie trenują na różnych koniach
 8. Szkoleniowiec: grupę prowadzi jeden szkoleniowiec
 9. Zawody: w programie szkolenia przewidziany jest 1 start w semestrze każdego ucznia oraz 1 darmowy teren w semestrze
 10. Wymagania wobec kandydatów: opanowanie podstawowych umiejętności poruszania się w stępie i kłusie, samodzielne przygotowanie klonia przed i po treningu. O przyjęciu do grupy decyduje Instruktor Szkolenia Podstawowego PZJ.
Zakres szkolenia w SSP:
 • doskonalenie prowadzenia konia w stępie i kłusie;
 • podstawy jazdy terenowej;
 • nauka galopu;
 • wykonywanie podstawowych figur ujeżdżeniowych;
 • nauka poruszania się na ujeżdżalni.

SEKCJA BRĄZOWA ODZNAKA (SBO)

prowadzi zajęcia dla jeźdźców, chcących przygotowywać się do egzaminu na Brązową Odznakę Jeździecką, którzy poruszają się w trzech chodach. Grupy są 3 lub 4 osobowe, prowadzone przez jednego szkoleniowca. Dla jeźdźców tej sekcji przewidziane są min. 2 starty w semestrze.

Informacje podstawowe:
 1. Semestr zimowy trwa: 12.09.2022 - 15.01.2023, semestr letni: 30.01.2023 - 25.06.2023, Dni wolne od zajęć to: 01.11.22 r., przerwa świąteczna od 24.12.22 r. do 01.01.23 r., 10.04.23 r., 01.05.23 r. – 04.05/23 r., 08.06.23 r.
 2. Regulamin: Szczegółowe zasady działania sekcji są opisane w Regulaminie Zajęć Sekcji, dostępnym na stronie internetowej oraz powieszonym w O.J.”Pomerania”.
 3. Opłaty: wg. cennika (patrz po prawej na stronie)
 4. Grupy: 3 lub 4 osobowe
 5. Czas trwania: 60 min
 6. Treningi: 2 razy w tygodniu w zależności od grupy w dni robocze: poniedziałek – piątek. Opuszczanie treningów nie powoduję zwrotu pieniędzy za nie. Jest możliwość odrobienia treningów w ciągu 4 tygodni od nieobecności.,
 7. Konie: uczniowie trenują na różnych koniach,
 8. Szkoleniowiec: za grupę odpowiedzialny jest instruktor prowadzący, który prowadzi zajęcia przez cały semestr,
 9. Zawody: w programie szkolenia przewidziany jest min: 2 starty w semestrze w zawodach towarzyskich każdego z uczniów,
 10. Wymagania wobec kandydatów: opanowanie umiejętności z zakresu SSP, chęć przystępowania do egzaminu na brązową odznakę jeździecką. O przyjęciu do grupy decyduje Instruktor Szkolenia Podstawowego PZJ.
Zakres szkolenia w SBO:
 • doskonalenie prowadzenia konia w stępie kłusie i galopie;
 • doskonalenie jazdy w kłusie ćwiczebnym;
 • doskonalenie dosiadu odciążającego oraz półsiadu;
 • rozwijanie umiejętności stosowania półparad;
 • wyjazdy w teren;
 • nauka skoków;
 • pokonywanie przeszkód na parkurze.

SEKCJA SPORTU KONNEGO (SSK)

prowadzi szkolenie jeźdźców posiadających Brązową Odznakę Jeździecką, którzy chcą startować w zawodach regionalnych w ujeżdżeniu i skokach. Celem szkolenia jest przygotowanie do startów.

Informacje podstawowe:
 1. Semestr zimowy trwa: 12.09.2022 - 15.01.2023, semestr letni: 30.01.2023 - 25.06.2023,
  Dni wolne od zajęć to: 01.11.22 r., przerwa świąteczna od 24.12.22 r. do 01.01.23 r., 10.04.23 r., 01.05.23 r. – 04.05/23 r., 08.06.23 r.
 2. Regulamin: Szczegółowe zasady działania SSK są opisane w Regulaminie Zajęć Sekcji i zajęć rekreacyjnych. Dostępnym na stornie internetowej www.stajniapomerania.pl
 3. Opłaty: wg. cennika (patrz po prawej na stronie)
 4. Grupy: 4 osobowe
 5. Czas trwania: 60 min
 6. Treningi: 2 razy w tygodniu w zależności od grupy poniedziałek- piątek. Opuszczanie treningów nie powoduję zwrotu pieniędzy za nie.
 7. Konie: zawodnicy trenują na różnych koniach
 8. Szkoleniowiec: SSK prowadzi najbardziej doświadczony instruktor O.J.”Pomerania”
 9. Zawody: w programie szkolenia przewidziane są regularne starty w zawodach regionalnych
  Uwaga! Koszty związane ze startem są kosztami dodatkowymi i nie wchodzą w skład opłaty semestralnej. 
 10. Wymagania wobec kandydatów: BOJ, umiejętności pozwalające na samodzielną pracę z koniem, chęci oraz umiejętności pozwalające na czynny udział w zawodach jeździeckich na poziomie regionalnym we wszystkich konkurencjach, zaangażowanie i determinacja.

Aby zapisać się do sekcji jeździeckiej trzeba:

 • Zapoznać się z REGULAMINEM SEKCJI JEŹDZIECKICH oraz ich rodzajem
 • Zadzwonić lub wysłać sms pod numer 506 070 197

CENNIK ZAJĘĆ REKREACYJNYCH

Jazdy rekreacyjne pojedyńcze :

Oprowadzanka 20 min ( stęp + ćwiczenia )
45 zł

Lonża 30 min
70 zł

Jazda na maneżu 60 min
90 zł

Jazda indywidualna ujeżdżeniowa
140 zł

Jazda indywidualna skokowa
160 zł

Teren 60 min
80 zł

Karnety ( 10 jazd ):

Oprowadzanka
350 zł

Lonża 30 min
600 zł

Jazda na maneżu
800 zł


CENNIK SEKCJI

SEKCJA JEŻDŻĘ KONNO (SJK)

SJK – zajęcia ( pn / śr )

Semestr zimowy
34 x w semestrze x 90 zł = 3060 zł

Semestr letni
39 x w semestrze x 90 zł = 3510 zł

SJK – zajęcia ( wt / czw )

Semestr zimowy
33 x w semestrze x 90 zł = 2970 zł

Semestr letni
39 x w semestrze x 90 zł = 3510 zł

SEKCJA SZKOLENIA PODSTAWOWEGO (SSP)

SSP – zajęcia ( pn / śr )

Semestr zimowy
34 x w semestrze x 80 zł = 2720 zł

Semestr letni
39 x w semestrze x 80 zł = 3120 zł

SSP – zajęcia ( wt / czw )

Semestr zimowy
33 x w semestrze x 80 zł = 2640 zł

Semestr letni
39 x w semestrze x 80 zł = 3120 zł

SEKCJA BRĄZOWA ODZNAKA (SBO)

SBO – zajęcia ( pn / śr )

Semestr zimowy
34 x w semestrze x 90 zł = 3060 zł

Semestr letni
39 x w semestrze x 90 zł = 3510 zł

SBO – zajęcia ( wt / czw )

Semestr zimowy
33 x w semestrze x 90 zł = 2970 zł

Semestr letni
39 x w semestrze x 90 zł = 3510 zł

SEKCJA SPORTU KONNEGO (SSK)

SSK – zajęcia ( pn / śr )

Semestr zimowy
34 x w semestrze x 110 zł = 3740 zł

Semestr letni
39 x w semestrze x 110 zł = 4210 zł

SSK – zajęcia ( wt / czw )

Semestr zimowy
33 x w semestrze x 110 zł = 3630 zł

Semestr letni
39 x w semestrze x 110 zł = 4210 zł

 

Uwaga!

Każdy semestr może być opłacony w kilku ratach. Obowiązują następujące terminy wpłat za zajęcia:

semestr zimowy: I rata do 20.09, II rata do 15.10, III rata do 15.11 i IV rata do 15.12.2022 r.

semestr letni: I rata do 15.02, II rata do 15.03, III rata do 15.04, IV rata do 15.05.2023 r.


DO POBRANIA

REGULAMIN SEKCJI I ZAJĘĆ REKREACYJNYCH