W 2021 r. zaczęło działać przy O. J. „Pomerania” stowarzyszenie - Jeździecki Klub Sportowy „Pomerania”. Stowarzyszenie ma na celu popularyzację walorów rekreacyjnych i sportowych jeździectwa oraz organizację zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych.
Aktualnie reprezentują Nas 3 zawodniczki.