Blog Theme by PHP Website

Odznaki jeździeckie

Z dniem 1 stycznia 2004 r. Polski Związek Jeździecki wprowadził system trzystopniowej odznaki jeździeckiej: brązowej, srebrnej i złotej.

Podczas egzaminu egzaminator ma za zadanie porównać umiejętności kandydata do zdobycia odznaki z wymaganiami klasycznej sztuki jeździeckiej, które są opisane w podręcznikach autoryzowanych przez PZJ - ZASADY JAZDY KONNEJ - CZ.1,2,3.

Podręcznikami zalecanymi do przygotowania kandydatów do zdawania egzaminów, opartymi na "Zasadach jazdy konnej" są również:

 1. Akademia jeździecka - Wacław Pruchniewicz, wyd. Akademia Jeździecka
 2. Nos do przodu - Gerd Heuschmann, wyd. Akademia Jeździecka
 3. Młody jeździec - Lucinda Green, wyd. Galaktyka
 4. Poradnik młodego jeźdźca - Isabelle von Neumann - Cosel, wyd. Galaktyka

Przygotowania do egzaminów  na odznakę brazową i srebrną mogą być prowadzone we wszystkich klubach i sekcjach jeździeckich, natomiast same egzaminy mogą być przeprowadzane tylko w ośrodkach jeździeckich posiadajacych certyfikat PZJ.

Minimalny wiek egzaminowanego to 8 lat

Do egzaminu na Srebrną Odznakę mogą przystąpić posiadacze Odznaki Brązowej po upływie co najmniej trzech miesięcy od daty jej uzyskania.

Egzaminy są przeprowadzane przez 2 członków WKE.

 


EGZAMIN NA BRĄZOWĄ ODZNAKĘ składa się z dwóch części ( praktycznej i teoretycznej )

 

1CZĘŚĆ PRAKTYCZNA ( obejmuje opiekę stajenną, część ujeżdżeniową i część skokową )

A. OPIEKA STAJENNA

Sprawdzane jest:

 • prawidłowe podejście do konia;
 • prawidłowe odczytanie i interpretacja reakcji konia;
 • podstawowe zabiegi pielęgnacyjne - czyszczenie;
 • prowadzenie w ręku i wiązanie.

Z tej części zwalniani są kandydaci posiadający odznakę "Jeżdżę konno" lub okazujący certfikat wystawiony przez szkoleniowca z aktualną licencją - wzór certyfikatu do pobrania poniżej.

B. CZĘŚĆ UJEŻDŻENIOWA

Polega na pokazaniu na czworoboku ( program w załączniku ) podstawowych trzech chodów konia w prawidłowym dosiadzie ujeżdżeniowym i z prawidłowym użyciem pomocy.

Schemat do pobrania poniżej.

Obowiązują ogólne zasady z przepisów dyscypliny ujeżdżenia.

Pozytywne zaliczenie części ujeżdżeniowej jest warunkiem koniecznym do przystąpienia do części skokowej.

C. CZĘŚĆ SKOKOWA

Podczas części skokowej trzeba pokonać 4 pojedyńcze przeszkody o wysokości 70 cm, w tym jedna przeszkoda to cavaletti ułożone z trzech dragów z kopertą pokonywaną z kłusa ( wysokość przeszkód dla kuców - zależna od kategorii kuca, max. 60 cm ). Schemat do pobrania poniżej.

Drugie nieposłuszeństwo konia, upadek jeźdźca lub konia - eliminują z egzaminu.

Podczas egzaminu wymagana jest jazda na zwykłym kiełźnie wędzidłowym pojedyńczym lu podwójnie łamanym, dopuszczalne jest użycie wodzy pomocniczych: gogue, wytoka lub wypinaczy ( gogue i wypinaczy tylko w części ujeżdżeniowej ), ochraniaczy i jazda z batem. Używanie ostróg jest niedozwolone.

Podczas zdawania egzaminu praktycznego  jeźdźcy mogą występować w dowolnym, schludnym, treningowym stroju jeździeckim. Kaski są obowiazkowe.

2. CZĘŚĆ TEORETYCZNA - obejmuje tematy:

 • zachowanie konia;
 • prawidłowe zachowanie się przy koniu i podstawy pielęgnacji;
 • podstawy żywienia i technika żywienia;
 • podstawy zdrowia konia;
 • podstawy eksterieru, maści i odmiany;
 • podstawy teorii jazdy konnej;
 • dosiad i jego rodzaje;
 • rodzaje pomocy;
 • podstawowe figury na ujeżdżalni;
 • zasady zachowania na ujeżdżalni;
 • sprzęt jeździecki i strój do jazdy.

Pytania na egzaminie teoretycznym - po jednym z każdego rozdziału - mogą być zadawane tylko z opublikowanego na stronie internetowej PZJ zestawu pytań i odpowiedzi, dostosowanego do poziomu odznaki ( pytania do pobrania poniżej ).

Zdających do ukończenia 11 roku życia obowiązuje znajomość odpowiedzi tylko na pytania przeznaczone dla tej kategorii wiekowej ( dotychczas 1 - 83 ).

Oceną za każdą część egzaminu jest "zaliczony" lub "nie zaliczony". ( Zaliczać powinno wykonanie programu z notą 5,0 i minimum połowa prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania).

Nie zdany cały egzamin lub jego nie zaliczona część może być zdawana powtórnie w najbliższym terminie w dowolnym ośrodku przeprowadzającym tego typu egzaminy. Należy zachować kopię protokołu i ponownie podejść do egzaminu w ciągu 12 miesięcy, z zachowaniem okresu karencji.

ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI NA BRĄZOWĄ ODZNAKĘ

PRÓBA UJEŻDŻENIA DO ODZNAKI BRĄZOWEJ

USTAWIENIE PRZESZKÓD DO EGZAMINU NA BRĄZOWĄ ODZNAKĘ

CERTYFIKAT POŚWIADCZAJACY ZDANIE EGZAMINU Z OPIEKI STAJENNEJ NA BRĄZOWĄ ODZNAKĘ

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ PZJ

 


EGZAMIN NA SREBRNĄ ODZNAKĘ składa się z dwóch części ( praktycznej i teoretycznej )

 

1. CZĘŚĆ PRAKTYCZNA ( obejmuje opiekę stajenną, część ujeżdżeniową i część skokową )

A. OPIEKA STAJENNA

Sprawdzane jest:

 • znajomość i prawidłowe użycie sprzętu do pielęgnacji konia - czyszczenie okrywy włosowej i pielęgnacja kopyt
 • siodłanie i kiełznanie, dopasowanie rzędu.

 

B. CZĘŚĆ UJEŻDŻENIOWA

Polega na wykonaniu czworoboku klasy P ( program P-4 zmodyfikowany ) z notą 5,0 ( niedopuszczalne jest używanie jakichkolwiek wodzy pomocniczych ). Schemat do pobrania poniżej.

Obowiązują ogólne zasady z przepisów dyscypliny ujeżdżenia.

Pozytywne zaliczenie części ujeżdżeniowej jest warunkiem koniecznym do przystąpienia do części skokowej.

C. CZĘŚĆ SKOKOWA

Podczas części skokowej trzeba pokonać 6 przeszkód o wysokości 80 cm ( w tym jedna kombinacja podwójna ), ustawionych wg. określonego schematu ( Kuce wysokość przeszkód zgodna z kategorią kuca - ale maksymalnie 70 cm ). Schemat do pobrania poniżej.

Drugie nieposłuszeństwo konia, upadek jeźdźca lub konia - eliminują z egzaminu.

Podczas egzaminu wymagana jest jazda na zwykłym kiełźnie wędzidłowym pojedyńczo lu podwójnie łamanym, dozwolone jest użycie  ochraniaczy, ostróg i jazda z batem.

Podczas zdawania egzaminu praktycznego  jeźdźcy mogą występować w dowolnym, schludnym, treningowym stroju jeździeckim. Kaski są obowiazkowe.

Z egzaminu praktycznego ( z części odpowiadającej uprawianej dyscyplinie ) na Odznakę Srebrną zwalniani są zawodnicy posiadający aktualną klasę sportową, a z części skokowej egzaminu także osoby mające zdany skokowy egzamin licencyjny.

2.  CZĘŚĆ TEORETYCZNA- obejmuje tematy:

 • rozszerzone wiadomości z pielęgnacji, żywienia i zdrowi koni;
 • rozszerzone wiadomości z teorii jazdy konnej;
 • chody koni;
 • opis stosowanych pomocy podczas wykonywania poszczególnych ćwiczeń;
 • figury na ujeżdżalni;
 • podstawy teorii skoków przez przeszkody;
 • zasady jazdy w terenie;
 • pierwsza pomoc.

Pytania na egzaminie teoretycznym - po jednym z każdego rozdziału - mogą być zadawane tylko z opublikowanego na stronie internetowej PZJ zestawu pytań i odpowiedzi, dostosowanego do poziomu odznaki( pytania do pobrania ponizej ).

Oceną za każdą część egzaminu jest "zaliczony" lub "nie zaliczony". ( Zaliczać powinno wykonanie programu z notą 5,0 i minimum połowa prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania).

Nie zdany cały egzamin lub jego nie zaliczona część może być zdawana powtórnie nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy, ale nie później niż po upływie jednego roku. Należy zachować kopię protokołu.

ZESTAWY PYTAŃ I ODPOWIEDZI NA SREBRNĄ ODZNAKĘ

PRÓBA UJEŻDŻENIA DO ODZNAKI SREBRNEJ

USTAWIENIE PRZESZKÓD DO EGZAMINU NA SREBRNĄ ODZNAKĘ